خلاصه اخبار مهم بورسی ۱۸ آذر


شاخص کل با رشد ۰/۹۷ صدم درصدی و افزایش ۳۲۲۴ واحدی در ۳۳۵۷۹۱ واحد ایستاد همچنین شاخص هم وزن نیز با رشد ۱٫۳۴ درصدی و افزایش ۱۳۷۹ واحدی در ۱۰۴۱۷۹ واحد ایستاد .

ارزش معاملات بورس ۲۲۹۷ میلیارد تومان و ارزش معاملات خرد در بورس ۲۰۲۳ میلیارد تومان بود.

 همچنین ارزش معاملات فرابورس ۱۴۸۳ میلیارد تومان بود و ارزش معاملات خرد فرابورس ۱۰۲۲ میلیارد تومان بود.

آشنایی با صورت های مالی در بورس


صورت های مالی گزارش های استانداردی از وضعیت مالی شرکت از ابتدای تامین منابع مالی تا انتهای ایجاد سود یا زیان می باشند. همه ی شرکت های بورسی موظف به ارائه گزارش کامل و دقیق تمام رخدادهای مالی خود با استاندارد های حسابداری و سازمان بورس در زمان تعیین شده می باشند.

منابع اطلاعاتی برای تحلیل بنیادی


اطلاعات درست و دسته اول در تحلیل بنیادی بسیار حائز اهمیت می باشند پس ما باید منابع اطلاعاتی خود را به درستی و با دقت تمام انتخاب کنیم.بطور کلی اطلاعاتی که ما برای تحلیل بنیادی نیاز داریم به دو دسته درون شرکتی و بیرونی تقسیم می شود که از طریق سایت کدال و دیگر سایت ها و کانال های معتبر داخلی و خارجی بدست می آید.

خلاصه اخبار مهم بورسی ۱۲ آذر


خلاصه اخبار مهم بورسی ۱۲ آذر بر اساس گزارش گروه خبری کاریمو اکادمی در روز سه شنبه ۱۲  آذر ۱۳۹۸ وضعیت […]

رویکرد های تحلیل بنیادی در سرمایه گذاری


تحلیل بنیادی دارای دو روش یا رویکرد می باشد که برای انتخاب بهترین گزینه سرمایه گذاری بکار می رود. رویکرد بالا به پایین که اغلب افراد حرفه ای از آن استفاده می کنند و رویکرد پایین به بالا که برای افراد تازه کار رایج است.

خلاصه اخبار مهم بورسی ۱۱ آذر


شاخص کل با رشد ۰/۴۸ صدم درصدی و افزایش ۱۵۲۴ واحدی در ۳۲۰۱۹۴ واحد ایستاد همچنین شاخص هم وزن نیز با رشد ۰/۱۰ صدم درصدی و افزایش ۱۰۰ واحدی در  ۹۶۶۱۷ واحد ایستاد .

ارزش معاملات بورس ۲۱۸۱ میلیارد تومان وارزش معاملات خرد در بورس ۱۶۰۳ میلیارد تومان بود همچنین ارزش معاملات فرابورس ۱۲۹۷ میلیارد تومان بود و ارزش معاملات خرد فرابوس ۱۰۱۶ میلیارد تومان بود.

خلاصه اخبار مهم بورسی ششم آذر


شاخص کل با رشد ۰/۵۱ صدم درصدی و افزایش ۱۵۸۶ واحدی در ۳۱۱۲۳۰  واحد ایستاد همچنین شاخص هم وزن نیز با رشد ۰/۵۵ صدم درصدی و افزایش ۵۰۷  واحدی در ۹۲۸۸۱ واحد ایستاد .

ارزش معاملات بورس ۱۵۶۰ میلیارد تومان  وارزش معاملات خرد در بورس ۱۳۳۲ میلیارد تومان بود همچنین ارزش معاملات فرابورس ۱۰۳۶ میلیارد تومان بود و ارزش معاملات خرد فرابورس ۹۵۰ میلیارد تومان بود.