تا کی اشتباهات تکراری؟!

دیسلکسیای راهبردی؛ اختلال ذهنی مدیران ارشد و جامعه چند بار باید سرمان به سنگ بخورد تا دریابیم باید خود را … ادامه خواندن تا کی اشتباهات تکراری؟!