مشکلات را آنگونه که هست ببین!

مشکلات را آنگونه که هستند ببینید٬نه کوچکتر و نه بزرگتر

یک مهندس صنعتی روشی جالب از تجربه ای برایمان بازگو میکند که برای رفع نگرانی ۳ مرحله دارد:

مرحله اول : بدون ترس و صادقانه وضعیتم را سنجیدم تا دریابم در صورت شکست دچار چه مشکلی خواهم شد.دریافتم در صورت عدم موفقیت ٬نه کسی مرا اعدام میکند و نه به زندان می روم.در صورت عدم موفقیت کارم را از دست می دادم و ۲۰ هزار دلار ضرر می کردم.

مرحله دوم: بعد از این که برایم مشخص شد بدترین پیشامد ممکن چیست ٬ خود را آماده کردم تا اگر لازم شد آنرا تحمل کنم.با خودم گفتم رئیسان شرکت در صورت شکست حمایت میکنند و با این نگرش آنچنان احساس آرامش کردم که سابقه نداشت.

مرحله سوم: از آن به بعد ٬ تمام نیرو و وقتم را صرف مقابله با بدترین موقعیتی کردم که در ذهن به تصویر کشیده و آن را پذیرفته بودم.

با بررسی و آزمایش دریافتم که اگر ۵ هزار دلار دیگر هزینه کنم می توانم ضرر را کاهش دهم و اینکار را انجام دادم.اما در پایان به جای ضرر ۱۵ هزار دلار سود عایدم شد.بدون شک اگر نگرانی را از خود دور نمیکردم نمی توانستم چنین کاری انجام دهم زیرا نگرانی تمرکز انسان را می گیرد.در نگرانی فکر درست کار نمی کند و قدرت تصمیم گیری را سلب می کند؛ تصوراتمان را دور بریزیم و بر راه حل یافتن برای مشکل تمرکز کنیم.

فیلسوف چینی می گوید:«پذیرش مشکلات باعث امنیت خاطر می شود و آرامش خاطر موجوب آزاد سازی انرژی برای حل مشکل.»


پیشنهاد میشود این مطلب را نیز حتما بخوانید:چرا من بدبختم ؟/چرا همیشه فکر میکنیم بد شانس و بدبختیم؟!

 

 

مطالب پیشنهادی

نظرات کاربران
افزودن نظر

question