مطالب دارای برچسب:   

نمدار های تحلیل تکنیکال

نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده

همواره یکی از چالش های تحلیل گران تکنیکالیست استفاده از نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده بوده است. تفاوت این نمودار ها در نشان دادن گپ یا شکاف های قیمتی است.در این مطلب سعی داریم به این سوال مهم پاسخ دهیم ...

question