مطالب دارای برچسب:   

نکات موفقیت کسب وکار

وارن بافت: مبارزه با روند همواره اشتباه است مگر در یک مورد

گاهی معامله گران با خودشان و بورس لج میکنند.ولی متاسفانه لج کردن در بورس بدون هزینه نیست و به راحتی باعث از بین رفتن پولشان می شود.معامله گر سهمی را بدون دلیل کافی و بر اساس پیشنهاد های دیگران و یا حتی تحلیل اشتباه خود خریده است. ...

question