مبحث بسیار مهم الگوهای بازگشتی در واکنش های معاملاتی بسیار مهم می باشند. الگوهای بازگشتی نوعی خاص از رفتار نمودار هستند که وقتی در نمودار ظاهر شوند احتمال تغییر جهت زیادی در نمودار وجود دارد که در انتهای روند های صعودی و نزولی و اصلاح ها بسیار مهم است. در واقع می توان نقاط کف و سقف را پیدا کرد. در این فایل بیشتر به الگو ۲ سقف، ۲ کف، ۳ سقف و … پرداخته می شود.

برای دیدن ادامه مطلب باید درس را خریداری کنید

فایل های دانلودی


برای دسترسی به لینک های دانلود این درس باید درس را خریداری کنید .

خرید این دوره
نظرات کاربران
افزودن نظر

question