در مبحث بنیادی قبل از انتخاب سهام باید صنعت خوب را انتخاب کنیم. بدیهی است که صنعت مسکن با صنعت نرم افزار و دارو بسیار متفاوت است و به طبع صنعت شرکت های صنعت های مختلف نیز بسیار متفاوت می باشند و هیچگاه نمی توان یک شرکت سیمانی را با شرکت بیمه سنجید بلکه هر شرکت با شرکت های هم گروه خود مقایسه می شود.

در فایل ۱ ابتدا درباره مقدمات تحلیل صنعت و سپس درباره مزیت نسبی بطور کامل صحبت می شود.مزیت های نسبی ایران نیز مورد بررسی قرار می گیرند و همچنین اشتباهات سرمایه گذاری.

در فایل ۲ صنعت های مختلف با شرایط متناسب خود تحلیل می شود.

برای دیدن ادامه مطلب باید درس را خریداری کنید

فایل های دانلودی


برای دسترسی به لینک های دانلود این درس باید درس را خریداری کنید .

خرید این دوره
نظرات کاربران
افزودن نظر

question