در درس تعدیل سود با تاثیر کاهش یا افزایش میزان سود دهی با قیمت سهم آشنا می شوید.

برای دیدن ادامه مطلب باید درس را خریداری کنید

فایل های دانلودی


برای دسترسی به لینک های دانلود این درس باید درس را خریداری کنید .

نظرات کاربران
افزودن نظر

question