قدرت ریسک خود را بسنجید

قبل از معامله قدرت ریسک خود را در نظر بگیرید

در مطالب قبلی از اهمیت تعیین نقطه ورود ٬ تعیین حد سود ٬ حد ضرر و همچنین تعیین چارچوب زمانی برای استراتژی معاملاتی صحبت کردیم و در این مطلب برایتان از اهمیت در نظر گرفتن قدرت ریسک صحبت خواهیم کرد.

تحمل ریسک یا تواناییِ پذیرش ریسک خود را برای معامله کردن در نظر بگیرید. اگر شما از آن دسته از سرمایه گذارانی هستید که نمی توانید نواسانت یا سقوط بازارهای سهام را تحمل کنید، بهتر است دنبال سهم های پر ریسک نباشید.

شما باید سرمایه گذاری های پر ریسک را کنار بگذارید و به سمت سهم هایی مانند اخابر که معتبر و کم ریسک هستند بروید. گاهی ضرر کردن در بورس و سهم های پر ریسک می تواند درسی خوب برای آینده باشد تا حتی اگر سهم پر ریسک خریدیم بدانیم چگونه از آن سود کسب کنیم.

ولی این را نیز به یاد داشته باشیدکه بازدهی های بالا در سهم های پر ریسک بیشتر مشاهده می شود.

اگر یک سهم با بازده بسیار جذاب ارائه می شود، به مقدار ریسک معامله هم توجه کنید. حواستان باید باشد به گونه ای سرمایه گذاری نکنید که در صورتی که تحلیلتان اشتباه از آب در آمد و یا همه چیز طبق برنامه پیش نرفت همه پولتان را از دست بدهید.لذا هیچ وقت بیشتر از توانتان سرمایه گذاری نکنید.

ریسک پذیری یا ریسک گریزی

ریسک پذیری یا ریسک گریزی

اگر آدم ریسک پذیری نیستید به خاطر این ویژگی خودتان را سرزنش نکنید و سعی کنید از این ویژگی در جهت درست استفا ه کنید. شما می توانید از سهم هایی با ریسک پایین تر برای سرمایه گذاری استفاده کنید و تنها بخش کوچکی از سرمایه تان را برای سهم های پر ریسک هزینه کنید.

و اگر آدم ریسک پذیری هستید مغرور نشوید که همین ویژگی می تواند برایتان دردسر آفرین باشد و باعث از بین رفتن سرمایه تان شود.

در نهایت فرقی ندارد که ریسک پذیر هستید یا ریسک گریز ٬ شما باید یاد بگیرید که چگونه جلوی رفتار هیجانی در بورس را بگیرید. شما باید استراتژی معاملاتی خود را بر اساس همین ویژگی های فردی و سایر متغییر های اثر گذار بر معاملات تان تدوین کنید.

مطالب مرتبط


ترتیبی که گروه دوره آموزشی برای خواندن مطالب سری استراتژی معاملاتی به شما پیشنهاد میکند:
یک دیدگاه


فرم نظر ها


ارسال یک نظر