نسبت گردش دارایی ها نشان می دهد که شرکت و مدیریت آن چگونه عمل می کند و از طریق تحلیل آنها می توان به ریسک و بازده شرکت ، توانایی های مدیر و جریان نقدینگی شرکت که حیات و مرگ شرکت را تعیین می کند پی برد.
در این فایل با نسبت های گردش دارایی و تحلیل آنها آشنا می شوید.

برای دیدن ادامه مطلب باید درس را خریداری کنید

فایل های دانلودی


برای دسترسی به لینک های دانلود این درس باید درس را خریداری کنید .

خرید این دوره
نظرات کاربران
افزودن نظر

question