تحلیل بنیادی مقدماتی ۲

بررسی اجمالی

در این دوره در ادامه دوره تحلیل بنیادی مقدماتی اول به مباحث مقدماتی تحلیل بنیادی می پردازیم و در ابتدا با روش زندگی و سرمایه گذاری وارن بافت الگوی تحلیل بنیادی در دنیا شروع می کنیم و در ادامه به مباحث مهمی مانند تحلیل صنعت ، روند درآمد ، نسبت گردش های مهم ، ارزش گذاری و ... با مثال و تمرین بسیار می پردازیم. اغلب این مباحث در تحلیل صورت های مالی می باشند و نیاز به محاسبات مالی دارند.

ادامه مطلب

درس های این دوره

نظرات کاربران
افزودن نظر

دوره های مشابه

تحلیل بنیادی پیشرفته

دوره مالی رفتاری بورس
مدیریت ریسک و سرمایه
تحلیل بنیادی مقدماتی ۲

تحلیل بنیادی پیشرفته

دوره مالی رفتاری بورس

مدیریت ریسک و سرمایه

question