کگهر که دیروز عرضه اش صورت گرفت دارای تعیین محدودیت حجمی شد

اطلاعات عرضه اولیه کگهر که دیروز صورت گرفت

از امروز محدودیت حجمی در هر سفارش برای نماد معاملاتی شرکت سنگ آهن گهر زمین به میزان ۱۰ هزار سهم تعیین شد.

روز گذشته عرضه اولیه 5 درصدی سهام شرکت سنگ آهن گهر زمین در فرابورس آغاز و طی آن هر سهم این شرکت جدید 680 تومان کشف قیمت شد.

دیروز سنگ آهن گهر زمین در فرابورس عرضه و قیمت 680 تومان برای هر سهم برایش کشف قیمت شد.

در این عرضه اولیه 615 میلیون سهم با محدوده قیمت 650 تا 680 تومان به ازای هر سهم و سهمیه 6000 سهمی هر کد حقوقی و حقیقی عرضه شد که با توجه به استقبال زیاد از سهم ٬به هر شخص 2.802 سهم رسید.و در مجموع 308.458 سهامدار حقیقی و حقوقی قادر به خرید بودند و رکورد جدیدی در آمار متقاضیان سهام جدید را ثبت کردند.

حال با این اوصاف و بر اساس پیام ناظر بازار، محدودیت حجمی حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش جهت نماد معاملاتی “کگهر”، از امروز به میزان 10 هزار سهم تعیین می شود.

مطالب مرتبطفرم نظر ها


ارسال یک نظر