چرا ایران ژاپن نشد؟


چرا ایران، ژاپن نشد؟ زمانی یکی از مسوولان ارشد کشور گفته بود که ما باید ژاپن اسلامی شویم! ظاهرا این […]

وارن بافت و اولین حضور در وال استریت


وارن بافت و اولین حضور در وال استریت وارن بافت بسیاری از رفتار هایش را از اجدادش به ارث برده […]

سرمایه گذاری مغز و جگر می خواهد یا چشم و گوش؟


سرمایه گذاری مغز و جگر می خواهد یا چشم و گوش؟ پیتر لینچ یک سرمایه گذار است که عمده شهرتش […]