تغییر جهت در بازار دلا‌ر


تغییر جهت در بازار دلا‌ر  روند نزولی دلار به روز چهارم رسید و قیمت آن تا نزدیکی مرز ۱۰ هزار […]

ضرر ۴ میلیارد دلاری وارن بافت از سقوط اپل


ضرر چهار میلیارد دلاری وارن بافت از سقوط ۷درصدی اپل وارن بافت بزرگترین سهام دار شرکت اپل در کمتر از […]

شرکت پتروشیمی قائد بصیر آماده عرضه اولیه


عرضه اولیه عرضه اولیه شرکت پتروشیمی جلسه معارفه شرکت پتروشیمی قائد بصیر که با سرمایه ۳۳ میلیارد تومانی در فرابورس […]