https://karimoacademy.org/wp-content/uploads/2019/08/آموزش-رایگان-بورس-1.jpg

درباره کاریمو آکادمی

 

تیم کاریمو آکادمی متشکل از اساتید و کارشناسان اقتصادی و رفتاری می باشد که در سال ۱۳۹۵ با هدف تولید محتوای آموزشی با کیفیت مناسب برای همه مردم عزیز ایران دور هم جمع شده اند. رسالت گروه کاریمو آکادمی تولید محتوای آموزشی و انتشار در بستر اینترنت می باشد تا امکان آموزش و یادگیری برای هر ایرانی در هرنقطه از این خاک پرافتخار و هر زمانی در طول شبانه روز میسر گردد.

باشد که زحمات کاریمو آکادمی باعث پربار شدن درخت تنومند دانش و آگاهی ایرانیان شود.

question