مطالب دارای برچسب:   

اقتصاد خرد

تفاوت سود اقتصادی و سود حسابداری چیست؟

هدف کلی همه آدم ها از راه اندازی کسب و کار ٬ سرمایه گذاری در بورس و یا طلا و مسکن کسب سود می باشد. قبل از اینکه در باره ماهیت میزان سود بخواهیم صحبت بکنیم باید با یک مفهوم مهم در اقتصاد یعنی سود اقتصادی و سود حسابداری را تعریف کنیم. ...

نقش سود در بهبود اقتصاد کشور

یک سو‌ء تفاهم عمومی وجود دارد که اگر هدف یک بنگاه یا فرد از فعالیت اقتصادی اش حداکثر کردن سود خود باشد برای جامعه مفید نیست و این افراد صرفا به منافع شخص خود فکر میکنند. در نتیجه این افراد را به عنوان سود جویان و افراد مضر برای جامعه شناسایی میکنند. ...

عرضه و تقاضا در اقتصاد

در درس های قبلی در باره مفهمو کلی اقتصاد مطالعه کردید و همینطور درباره سود اقتصادی و سود حسابداری نیز مطالعه کردید و تفاوت این دو مورد را برسی کردیم٬ در ادامه می خواهیم با مفهوم بسیار مهم عرضه و تقاضا در اقتصاد آشنا شویم.  ...

question