مطالب دارای برچسب:   

FATF

پول شویی چیست و چرا خطرناک است؟

پول شویی چیست و چه خطری برای اقتصاد کشور ها دارد؟FATF چیست و چرا باید کشور ها در اجرای آن تلاش کنند؟ ...

چقدر پول شویی در سال اتفاق می افتد؟/بخش دوم

پولشویی برای هر اقتصادی بسیار زیان بار است و می تواند برای هر اقتصادی دردسر ساز باشد.افرادی که در هر کشور اقدام به پول شویی میکنند افرادی با نفوذ و ثروتمند هستند که مقابله با آنها برای دولت ها نیز بسیار مشکل است. ...

question