در این فایل مباحث اقتصادی و سیاسی مطرح می شود که منطبق با کشور ما می باشد و کاراموزان را در مورد ارتباط اقتصادی سیاسی با بازار های سرمایه آگاه می کند.

مفاهیم اقتصادی نیز توضیح داده می شود و وضعیت های اقتصادی و تاثیر آنها مقایسه می شود.

برای دیدن ادامه مطلب باید درس را خریداری کنید

فایل های دانلودی


برای دسترسی به لینک های دانلود این درس باید درس را خریداری کنید .

خرید این دوره
نظرات کاربران
افزودن نظر

question