الگو های ادامه دهنده نیز از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال می باشند که انواع مختلفی دارند. الگوهای ادامه دهنده شکل ظاهری و رفتاری از نمودار هستند که در صورت تشکیل روند بازار به احتمال زیاد ادامه پیدا خواهد کرد.

در قسمت اول الگوی مثال های افزایشی و کاهشی همراه با مثال های کاربردی و فراوان تدریس می شود.

در قسمت دوم به معرفی و شناخت کامل الگوی مثلث کنج و مستطیل می پردازیم

و در قسمت سوم با تدریس الگوی پرچم همراه شما هستیم.

برای دیدن ادامه مطلب باید درس را خریداری کنید

فایل های دانلودی


برای دسترسی به لینک های دانلود این درس باید درس را خریداری کنید .

نظرات کاربران
افزودن نظر

question