معروف به خط برگشت می باشد که میانگینی از بازه های قیمتی را به عنوان معیار نشان می دهد.

برای دیدن ادامه مطلب باید درس را خریداری کنید

فایل های دانلودی


برای دسترسی به لینک های دانلود این درس باید درس را خریداری کنید .

خرید این دوره
نظرات کاربران
افزودن نظر

question