گپ یا شکاف قیمتی از مسائل نموداری است که به مباحث بنیادی نیز مرتبط می شود و انواع نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده برای کنترل گپ ها طراحی شده اند. برای تحلیل گران تکنیکالی نمودار های تعدیل شده کاربرد بیشتری دارند.در این فایل به تعریف مفاهیم گپ و انواع آن مانند گپ خستگی و ادامه دهنده می پردازیم.

برای دیدن ادامه مطلب باید درس را خریداری کنید

فایل های دانلودی


برای دسترسی به لینک های دانلود این درس باید درس را خریداری کنید .

خرید این دوره
نظرات کاربران
افزودن نظر

question