در شرایط بد٬بدترین حالت را در نظر بگیر سپس با تمام توان عمل کن

در شرایط بد٬بدترین حالت را در نظر بگیر سپس با تمام توان عمل کن

ما هنگامی که بدترین اتفاق را می پذیریم دیگر ترسی برای از دست دادن چیزی نداریم و با تمام توان عمل می کنیم و نگرانی را کنار میگذاریم چون خود را با آن شرایط تصور کرده و تحمل می کنیم. با این حال میلیون ها انسان زندگی را با نگرانی سپری می کنند چون بدترین شرایط را نمی پذیرند و برای نجات تلاش نمی کنند، نیروی خود را به کار نمی گیرند در گیر تجربه ای تلخ و قربانی شرایط می شوند.

با همین فرمول داستان دیگری را به روایت خود شخص بخوانید:
مدیریت شرکتی را بر عهده داشتم،برای حمل و نقل نفت رانندگان بدون اطلاع من بطور غیر قانونی نفت بیشتر به مشتریان فروخته و پول دریافت میگردند. نخستین بار که متوجه شدم بازرس دولتی بمن اطلاع داد و از من درخواست رشوه کرد او با مدارکش برای تخلف شرکت من را تهدید کرد.

از خود مطمین بودم اما مسئولیت کارکنان با شرکت است و اگر کار به دادگاه کشیده و خبرش پخش میشد تاثیر منفی بر شرکت داشت؛شرکتی که ۲۴ سال پیش پدرم تاسیس کرده بود.شدیدا نگران و ناراحت بودم و نمیتوانستم غذا بخورم و بخوابم.

با روش ۳ مرحله ای آشنا شدم و بدترین حالتی که در صورت ارائه مدارک به دادگاه اتفاق میافتد چیست؟
در پاسخ اینکه به کارم و شهرت زیان وارد میشد ولی به زندان نمیافتادم.بعد کارم را از دست می دهم ولی میتوانستم به کار دیگر مشغول شوم به دلیل تجربه ام شرکت های نفتی بسیاری به دنبال استخدام من بودند.پس اینطور آرام شدم و توانستم فکر کنم.
پس خودم را برای مرحله ۳ یعنی بهبود بدترین اتفاق آماده کردم؛ در تفکر بودم که به فکرم رسید ماجرا را با وکیلم در میان بگذارم او به من گفت تا ماجرا را با دادستان منطقه نیز در میان بگذارم من هم به حرف او گوش کردم دادستان گفت که مدت هاست پلیس به دنبال این بازرس تقلبی است چون شکایات زیادی از او شده.
حرف دادستان برآیم آرامش خالص بود در کنار اینکه ممکن بود ۵۰۰۰ دلار را به باد دهم. در حال حاضر هروقت به مشکل میخورم از این فرمول معجزه آسا استفاده میکنم.

گاهی به جای ترس بی خود می توان راه قانونی و درست را در پیش گرفت.یادمان باشد که راه راست همیشه بهترین راه است.

مطالب پیشنهادی

نظرات کاربران
افزودن نظر

question