استراتژی های خرید و فروش در اصلاح

85000 تومان

120000 تومان
با خرید این دوره:
فیلم و صوت اموزشی
جامع بودن دوره
مطالب کاربردی
بیان ساده در تدریس
مناسب برای همه افراد
ویژگی های دوره

مدرس دوره
دکتر صمدی
مکان دوره
غیر حضوری
سرفصل ها
8
سطح مهارت
حرفه ای

دوره های مشابه

استراتژی های خرید و فروش در اصلاح

استراتژی های خرید و فروش در اصلاح
استراتژی های خرید و فروش در اصلاح
استراتژی های خرید و فروش در اصلاح
استراتژی های خرید و فروش در اصلاح
question