شخصیت شناسی - آناگرام ۲

90000 تومان

250000 تومان
با خرید این دوره:
فیلم و صوت اموزشی
جامع بودن دوره
مطالب کاربردی
بیان ساده در تدریس
مناسب برای همه افراد
ویژگی های دوره

مدرس دوره
دکتر صمدی
مکان دوره
غیر حضوری
سرفصل ها
8
سطح مهارت
متوسط

دوره های مشابه

شخصیت شناسی ـ آناگرام ۱

شخصیت شناسی - آناگرام ۲
شخصیت شناسی - آناگرام ۲
شخصیت شناسی - آناگرام ۲
شخصیت شناسی - آناگرام ۲

شخصیت شناسی ـ آناگرام ۱

question