شخصیت شناسی ـ آناگرام ۱

بررسی اجمالی

شخصیت هر کس ماهیت وجودی او می باشد و مهم ترین مسیله در ارتباطات ما در خانواده و اجتماعات هستش. شناخت شخصیت خودمان و دیگر افراد به بهبود روابط و همچنین افزایش نقاط قوت و بهبود موارد منفی کمک بسیاری می کند. در این دوره با آشنایی با مکتب شخصیت شناسی و تیپ های ۹ گانه آناگرام دید کاملی از این نظر نسبت به شخصیت شناسی پیدا می کنید... در ادامه این دوره دوره دیگری نیز برای تکمیل یادگیری آناگرام تولید شده است که آناگرام ۲ می باشد.

ادامه مطلب
نظرات کاربران
افزودن نظر

دوره های مشابه

شخصیت شناسی ـ آناگرام ۱

شخصیت شناسی ـ آناگرام ۱
شخصیت شناسی ـ آناگرام ۱
شخصیت شناسی ـ آناگرام ۱
شخصیت شناسی ـ آناگرام ۱
question