دوره مالی رفتاری بورس

بررسی اجمالی

دوره مالی رفتاری به مباحث مهمی در مورد کنترل هیجانات احساسی در برابر اطلاعات و تصمیمات منطقی می پردازد. اشتباهاتی در تصمیمی گیری لحظه ای که از ترس و طمع ناشی می شوند و سود ما را از بین م برند و ضرر می کنیم چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت. افراد با سواد و با مهارتی که هیچ ایرادی در تحلیل های خود ندارند اما در لحظه ی اقدام تصمیم نامناسبی نشات گرفته از احساسات نادرست می گیرند و نمی توانند پیشرفت کنند باید برای رفع این اشکال مالی رفتاری خود را تقویت کنند. در این دوره که دوره اول مالی رفتاری کاریمو است ۱۷ جلسه ضبط شده که به انواع و اقسام این مشکلات و دلایل و راه حل های تصمیمات احساسی می پردازد.

ادامه مطلب
نظرات کاربران
افزودن نظر

دوره های مشابه

مدیریت ریسک و سرمایه

دوره کانسیلم
دوره مالی رفتاری بورس

مدیریت ریسک و سرمایه

دوره کانسیلم

question