?>

نوسان گیری

تومان

تومان
با خرید این دوره:
فیلم و صوت اموزشی
جامع بودن دوره
مطالب کاربردی
بیان ساده در تدریس
مناسب برای همه افراد
ویژگی های دوره

مدرس دوره
مکان دوره
سرفصل ها
سطح مهارت

بررسی اجمالی

درس های این دوره

نوسان گیری ذاتا شیرین و لذت بخش است.در خانه پشت کامپیوتر مینشینیم و با زدن چند دگمه به راحتی سهمی را میخریم و بعد از گذشتن چند هفته با سود می فروشیم و می رویم سراغ پروژه بعدی؟!

آیا شما مسلط به تجزیه و تحلیل در ریاضی هستید؟ یا در مورد دانش اقتصادی اطلاعاتی کامل دارید؟ از نظر روانشناسی آگاهی کامل نسبت به رفتار خود و دیگران دارید؟یک نوسان گیر موفق نیازمند ترکیبی از دانش، مهارت و ویژگی هایی خاص رفتاری است و همچنین تعهد به یک شیوه زندگی خاص.

هیچکس نمی تواند دائما سود تولید کند. شکست های پیاپی و تکراری جزوی از این بازی نوسان گیری است. مثلا یک نوسان گیر ممکن است در هشت معامله شکست بخورد و با سود پیروزی در نهمین معامله تمام ضرر های هشت شکست قبلی را جبران کند.

در مطالب قبلی از عوامل مختلفی همچون ویژگی های نوسان گیر حرفه ای و تهیه سرمایه کافی برای نوسان گیری برایتان صحبت کردیم ٬در این قسمت میخواهیم در باره مطلب مهم هزینه کارگزاری برایتان صحبت کنبم.

نظرات کاربران

دوره های مشابه