بیماری قلبی نخستین عامل مرگ و میر

بیماری قلبی نخستین عامل مرگ و میر

بیماری قلبی نخستین عامل مرگ و میر در آمریکا است. طی جنگ جهانی دوم،تقریبا ۳۳۰ هزار نفر در میدان جنگ کشته شدند؛اما در همین زمان بیماری قلبی ۲ میلیون نفر را کشت که نصف آنها به دلیل نگرانی و هیجانات زندگی دچار بیماری قلبی شدند.
در گذشته برای شکنجه دست و پای زندانی را بسته و زیرکیسه ای آب قرار می دادند تا آب قطره قطره روی سرشان بریزد. به تدریج این قطرات همچون پتکی در مغزشان به صدا در می آمد و زندانی را دیوانه می کرد.

نگرانی همچون قطرات آب عمل می کند؛ و به تدریج فرد نگران را به جنون و خود کشی می کشاند. نگرانی در بدن بسیار دردناک تر از آتش جهنم انسان را می سوزاند. آیا عاشق زندگی و به دنبال طول عمر و سلامتی هستید؟!

اکثر ما از آنچه فکر می کنیم قوی تر هستیم. اگر شخصی برای آرزوهایش شروع کند و تلاش کند و زندگی خود را با آرزو مطابق کند در لحظات معمولی به موفقیت های غیر منتظره دست می یابد.

انسان دارای اراده درونی پرتوانی است به داستان زیر توجه کنید:

در ۹ سال پیش محکوم به مرگ تدریجی و عذاب آوری به نام سرطان شدم؛ بهترین پزشکان کشور این حکم را تایید کردند. جوان بودم و دلم نمی خواست بمیرم؛ به پزشک معالجم زنگ زدم و با ناراحتی با او حرف زدم ولی او با خونسردی گفت:(( استقامت داشته باش، با مشکلت مقابله کن،نگرانی را دور کن و به فکر چاره باش.))
با خود قسم خوردم که دیگر نگران نشوم گریه نکنم و اگر مسئله برد و باخت باشد من پیروز خواهم بود و زنده می مانم. بیماران سرطانی به مدت ۳۰ روز و تنها ۱۰ دقیقه در روز پرتو درمانی می شود اما من ۵۰ روز به مدت ۱۵ دقیقه تحت درمان بودم؛ بدنم تقریبا از کار افتاده بود ولی نگران نشدم و فقط خندیدم و در نهایت شاهد معجزه درمان سرطانم شدم،هیچگاه آنقدر احساس خوشبختی و سلامتی نکردم.

نباید اجازه دهیم که نگرانی ما را از رسیدن به آرزو ها و هدف هایمان دور کند. اگر شرایط سخت تر و بدتر شد ما بیشتر تلاش میکنیم تا موفق شویم.

مطالب پیشنهادی

نظرات کاربران
افزودن نظر

question