آیا تحریم های جدید ترامپ علیه شرکت های فلزی اثری بر بورس دارد؟!


دونالد ترامپ با امضای فرمانی جدید تولید کنندگان فولاد٬مس٬ آلومینیوم و آهن ایران را تحریم کرد. تحریم و جریانات مربوط به آن برای ما ایرانی ها داستان جدیدی محسوب نیست و تبدیل به بخشی از فرهنگ کشور ما شده.ولی آیا تحریم ها بر فروش این شرکت ها اثر گذار است؟

question