مقداد بی شعور نیست!


مقداد بی شعور نیست این جا آخر دنیاست. اینجا حتی امکانات ساده‌ای مثل گاز و تلفن و دسترسی به اینترنت […]

question