شرکت پتروشیمی قائد بصیر آماده عرضه اولیه


عرضه اولیه عرضه اولیه شرکت پتروشیمی جلسه معارفه شرکت پتروشیمی قائد بصیر که با سرمایه ۳۳ میلیارد تومانی در فرابورس […]

question