ضرر ۴ میلیارد دلاری وارن بافت از سقوط اپل


ضرر چهار میلیارد دلاری وارن بافت از سقوط ۷درصدی اپل وارن بافت بزرگترین سهام دار شرکت اپل در کمتر از […]

question