آیا ممکن است در شرکت های بورسی اختلاس یا دزدی رخ دهد؟

آیا ممکن است در شرکت های بورسی اختلاس یا دزدی رخ دهد؟

می توان گفت احتمال این اتفاق بسیار کم است.چون سازمان بورس سخت گیری بسیار زیادی در ارتباط با صورت های مالی دارد.یکی از مهمترین اصول اولیه برای پدیرفته شدن یک شرکت در بورس شفاف بودن صورت های مالی شرکت است.این به معنی این نیست که در شر کت های پذیرفته شده در بورس تخلفی صورت نمی گیرد اما تخلف در این شرکت ها بسیار سخت است. اگر مشخص شود که در شرکتی تخلفی صورت گرفته است به خاطر بد نامی که برای شرکت ایجاد می شود و همچنین جریمه های سازمان بورس قیمت سهم خیلی افت می کند.در نتیجه هیئت مدیره هیچ شرکتی اجازه نمی دهد این مشکل برایش ایجاد شود. و اما نتیجه گیری انتهایی از این مطلب :

هر شرکتی که در سازمان بورس ایران پذیرفته می شود در درجه اول حتما باید سهامی عام باشد.سپس این شرکت به تعدادی سهم تقسیم می شود و در غالب عرضه اولیه برای خرید عموم عرضه می شود.هرکس به اندازه پولی که دارد و می خواهد در این شرکت سرمایه گذاری کند تعدادی از سهم این شرکت را می خرد و سهام دار آن شرکت می شود.از زمانی که سهم را خرید در سود٬ زیان و دارایی های شرکت و انتخاب هیئت مدیره به اندازه سهمش  دخیل خواهد بود. شرکت های بورسی به خاطر سخت گیری های سازمان نمی توانند در ارائه اطلاعات مالی به سهام داران و سازمان بورس دروغ بگویند و یا کاری خلاف قانون انجام دهند.

مطالب پیشنهادی

ترتیبی که گروه دوره آموزشی برای خواندن مطالب سری آموزش بورس برای تازه کارها به شما پیشنهاد میکند:


نظرات کاربران
افزودن نظر