شناسایی P/E یکی از عوامل مهم برای شناسایی سهم خوب می باشد. در این مبحث با P/E بازار آشنا می شوید.

برای دیدن ادامه مطلب باید درس را خریداری کنید

فایل های دانلودی


برای دسترسی به لینک های دانلود این درس باید درس را خریداری کنید .

نظرات کاربران
افزودن نظر

question