استراتژی ماینر

110000 تومان

180000 تومان
با خرید این دوره:
فیلم و صوت اموزشی
جامع بودن دوره
مطالب کاربردی
بیان ساده در تدریس
مناسب برای همه افراد
ویژگی های دوره

مدرس دوره
دکتر صمدی
مکان دوره
وب سایت
سرفصل ها
8
سطح مهارت
حرفه ای

دوره های مشابه

استراتژی ماینر

استراتژی ماینر
استراتژی ماینر
استراتژی ماینر
استراتژی ماینر
question