تحلیل بنیادی مقدماتی

بررسی اجمالی

تحلیل بنیادی مقدماتی

آموزش تحلیل بنیادی(Fundamental analysis) مقدماتی یکی از ابزارهای بشدت کاربردی در بازار سرمایه است که همه ی سرمایه گذاران در این بازار باید به آن مجهز بشوند. تقریبا همه ی ما این مسئله را می دانیم و قبول داریم سرمایه گذارانی که علاقه دارند به صورت مستقیم در بازار بورس سرمایه گذاری کنند باید قبل از انتخاب و خرید سهام یک شرکت؛ وضعیت آن را به دقت و بطور جامع مورد بررسی قرار دهند و دقیقا به همین دلیل است که یک سرمایه گذار باید قدرت تحلیل بنیادی مقدماتی و در قدم بعد تحلیل بنیادی پیشرفته ی بالایی داشته باشد.

افرادی که بدون تحیل اقدام به خرید و فروش سهام می کنند مثل فردی هستند که با چشمان بسته به سمت هدف تیراندازی می کند و همانطور که در این شرایط احتمال اینکه تیر به هدف برخورد کند بسیار کم است؛ احتمال موفقیت سرمایه گذار و به سود نشستن معامله بسیار اندک خواهد بود.

 

تعریف تحلیل بنیادی 

به روش تحلیل بنیادی، تحلیل ریشه ای، پایه ای ، فاندمنتال و یا اساسی هم گفته می شود. در این روش سرمایه گذاران عوامل اصلی اثر گذار بر قیمت شرکت ها را مورد بررسی قرار می هند تا بر این اساس تصمیم گیری کنند که آیا سهام شرکت مد نظر برای سرمایه گذاری مناسب است یا نه؟

همانطور که اشاره شد دوره تحلیل بنیادی مقدماتی جز مهم ترین  ابزار های کاربردی  موجود در بازار بورس  است؛ در این دوره خواهیم آموخت که عوامل تاثیر گذار بر قیمت یک سهم می‌تواند فارغ از شرایط عرضه و تقاضا در آن سهم باشد. عرضه و تقاضا همیشه بر اساس قیمت ذاتی و بنیادی یک سهم یا کالا نیست؛ اما در تحلیل بنیادی مقدماتی ما به مطالعه و بررسی عواملی خواهیم پرداخت که به‌طور بنیادی و ذاتی بر ارزش سهم تأثیرگذار هستند.

تحلیل بنیادی سهام با سایر روش های تحلیلی از جمله تکنیکال تفاوت بسیار زیادی دارد؛ در تحلیل بنیادی مقدماتی  سهام کاری با عرضه و تقاضا نداریم چرا که در کل فلسفه ی تحلیل بنیادی این است که هر چیزی در بلندمدت به ارزش واقعی خودش خواهد رسید بنابراین ممکن است شما بعد از بررسی یک سهم متوجه شوید که قیمت کنونی سهم با ارزش ذاتی سهم تناسبی ندارد و این نقطه دقیقا جایی است که می تواند شما را به سود برساندچرا که تحلیل فاندمنتال روشی است که طی آن فرد با محاسبه ارزش ذاتی شرکت ها می‌تواند فاصله این ارزش با ارزش فعلی سهم را به‌عنوان فرصت سودآوری شناسایی کند.

 

نحوه بررسی بنیاد یک شرکت برای تحلیل بنیادی سهم

در تحلیل تکنیکال  معامله گر بدون توجه به فعالیت فنی شرکت و بر اساس الگوها و تئوری ها، روند و آینده سهم را پیش بینی می کنند اما اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺪاﻧﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻮرت های ﻣﺎﻟﻲ و بطور کلی تحلیل بنیادی ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ.

ما در دوره آموزش تحلیل بنیادی مقدماتی متوجه خواهیم شد که بطور کلی سه دسته عوامل بر قیمت سهام یک شرکت تاثیر گذار خواهند بود:

۱.عوامل محیطی: این عوامل می تواند شامل وضعیت اقتصادی و سیاسی، سیاست های کلان کشور، بوجه سالیانه و قوانین و مقررات کشور باشد که یک تحلیل گر بنیادی را وا خواهند داشت تا اقتصاد کلان کشور را مورد بررسی قرار دهد.

۲.عوامل مرتبط با صنعت: در این بخش نحوه قیمت گذاری محصولات از سوی نهاد های مسئول، میزان عرضه و تقاضا در صنعت های مختلف فعال در بازار، رقابتی یا انحصاری بودن صنعت و حجم سرمایه گذاری های صورت گرفته در صنعت بررسی می شود.

۳.عوامل درون شرکتی: همانطور که از نامش پیدا است این عوامل تنها به شرکت انتخابی از سوی سرمایه گذاربستگی دارند مثل میزان سودآوری شرکت و تداوم آن و وضعیت دارایی ها و بدهی های شرکت و … . البته سرمایه گذاران حرفه ای  بازار بورس غالبا از روش های تحلیل تکنیکال برای کشف سهم های ارزنده  استفاده می کنند و سپس به بررسی عوامل محیطی و صنعت آن سهم می پردازند.

همینطور که می بینید ﺗﺤﻠﻴﻞﺻﻮرت های ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻛﺎر ﻧﺴﺒﺘﺎ دﻗﻴﻖ و ﻓﻨﻲ ای اﺳﺖ و ﭘﺲ ازﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻮرت های ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﻛﺖ از ﻟﺤﺎظ ﻗﺪرت ﻓﺮوش، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺳﻮد دﻫﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ  تا بتوان بر اساس آن وﺿﻌﻴﺖ آﻳﻨﺪه را ﺗﺨﻤﻴﻦ زد. بنابراین ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﻮرت های ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﺑﺴﻴﺎری از افراد ﻛﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدشان ﻣﺘﻀﺮر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻜﺮدن ﺑﻪ ﺻﻮرت های ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ است و در کل هدف از انجام این‌گونه مطالعات بر روی صورت های مالی، تعیین ارزش واقعی سهام (ارزش‌ذاتی) شرکت‌هاست که شما هم با خرید آموزش دوره تحلیل بنیادی مقدماتی قادر خواهید بود همه ی عوامل مرتبط با شرکت ها را بدون هیچگونه مشکلی بررسی کنید.

 

مزایای تحلیل بنیادی نسبت به تحلیل تکنیکال چیست؟

برای پاسخ دادن به این پرسش  که تحلیل بنیادی یا تحلیل تکنیکال باید بگوییم که روش‌ها و راهکارهایی که برای تحلیل بنیادی به کار می‌رود بر اساس داده‌های مالی است؛ بنابراین بر اساس فرضیات شخصی بنا نمی‌شود.

در تحلیل بنیادی داده‌های بسیار زیادی مورد تحلیل قرار می گیرد و به همین دلیل محاسبه ی ارزش ذاتی دارایی ها در تحلیل بنیادی، به صورتی دقیق تر مشخص می شود و در نتیجه ما می‌توانیم تصمیمات دقیق‌تری برای خرید یا فروش بر اساس داده‌های موجود را بگیریم. البته درک بهتر در تحلیل بنیادی، حسابداری دقیق تر و تحلیل بهترصورت‌های مالی هم کمک می‌کنند تا اندازه‌گیری های انجام شده دقیق تر شوند بنابراین دقت تحلیل بنیادی بشتر از تحلیل تکنیکال خواهد بود.


پیشنهاد ما برای آموزش کامل بورس: آموزش بورس از صفر


اما معایب تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی روشی زمانبر است که اگر خوب آن را بلد باشید، لزوماً نمی‌توانید در همه صنایع موفق عمل کنید! به عبارتی اگر شما تحلیل‌گر بنیادی در صنعت فولاد هستید، لزوماً باعث نخواهد شد که صنعت خودرو را بتوانید به‌خوبی تحلیل کنید. البته خیلی نگران این مسئله نباشید چرا که تیم تحلیل کاریمو آکادمی بر آن است که تحلیل صنایع مختلف را با ارائه مثال های متنوع در اختیار شما قرار دهد.
در دوره آموزش تحلیل بنیادی مقدماتی به بررسی عوامل مقدماتی و درعین‌حال کاربردی همچون تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و آشنایی با اقلام آن می‌پردازیم، همچنین در دوره تحلیل بنیادی مقدماتی در هر بخش به بررسی روش‌های ارزش‌گذاری در شرکت‌های تولید و سرمایه‌گذاری پرداخته شده است. اما قبل از هر چیز شما در تحلیل بنیادی نیاز دارید به طور مستمر به اطلاعات شرکت‌ها دسترسی داشته باشید؛ سایت کدال یکی از راه‌های جذب اطلاعات به صورت رایگان است که آموزش کامل کدال خوانی و همچنین نحوه استخراج اطلاعات از این سایت در دوره آموزش تحلیل بنیادی مقدماتی به طور کامل ارائه شده است.

 

 دوره آموزش تحلیل بنیادی مقدماتی مناسب چه کسانی است؟

خرید دوره آموزش تحلیل بنیادی مقدماتی می تواند برای کسانی که محدودیت زمانی یا مکانی برای شرکت در دوره‌های آموزشی بنیادی دارند بسیار مناسب باشد تا آنها را به سرمایه‌گذارانی که دارای دانش تحلیل بنیادی مقدماتی هستند تبدیل کند. حتی تحلیل‌گران تکنیکال با یادگیری تحلیل بنیادی مقدماتی می توانند فرصت های مناسب برای سرمایه گذاری در بورس را شناسایی کنند و سود بیشتری را از بازار دریافت کنند.

دانشجویان یا کارمندان و همه کسانی که ضرورت یادگیری تحلیل بنیادی را برای موفقیت در بازار بورس درک کرده‌اند پس از پایان این دوره به یک تحلیل‌گر بنیادی خبره تبدیل می شوند و از این‌که می‌توانند با دانش خود در بازار بورس سود کنند لذت می‌برید.

 

 

 

ادامه مطلب

درس های این دوره

نظرات کاربران
افزودن نظر
 • mahdi.hosseinii 19 جولای 2020

  در بخش جریان وجوه نقد، اگر شرکت بیمه‌ای دو سال هیچ وام و استقراضی نداشته باشه، در اون هشت حالت، چندمین است؟

  پاسخ
 • Star 22 آوریل 2020

  سلام فایل اموزشی تحلیل تکنیکال خریداری کردم اما فایلی دریافت نکردم

  پاسخ
  • کاریمو آکادمی 26 آوریل 2020

   سلام از طریق اکانتی که خرید کردین وارد بشین در ناحیه کاربری و قسمت دوره های من میتونین دانلود کنین.
   اگر باز هم نتونستین شمارتون رو بزارین تا تماس بگیریم برای رفع مشکل.

   پاسخ
 • Farhad 22 آوریل 2020

  با سلام هزینه پکیج کامل دورها از مبتدی تا کاملا حرفه ای چقدر میباشد

  پاسخ
  • کاریمو آکادمی 26 آوریل 2020

   سلام در قسمت فروشگاه میتونین برای خرید دوره استادی اقدام کنید و تمام اطلاعات مربوطه رو مشاهده کنید.

   پاسخ
 • Houri.rahimi53@gmail.com 15 آوریل 2020

  سلام مطالب این دوره با مطالب دوره مقدماتی فرق داره؟چون سر فصلها مشابه هستند؟

  پاسخ
  • کاریمو آکادمی 16 آوریل 2020

   سلام بله در اینجا بطور تخصصی به هر مبحث پرداخته میشود

   پاسخ
 • keyvan.sepordeh 2 آوریل 2020

  فایل هایی که اینجا گذاشتین با فایل های گروه تلگرام یکی هستن؟ یا اینا رو هم علاوه بر اونا باید دانلود کنیم؟

  پاسخ
  • کاریمو آکادمی 16 آوریل 2020

   بله یکی هستن نیاز به دانلود مجدد نیست.

   پاسخ

دوره های مشابه

تحلیل بنیادی مقدماتی ۲

تحلیل بنیادی پیشرفته
دوره مالی رفتاری بورس
مدیریت ریسک و سرمایه
تحلیل بنیادی مقدماتی

تحلیل بنیادی مقدماتی ۲

تحلیل بنیادی پیشرفته

دوره مالی رفتاری بورس

مدیریت ریسک و سرمایه

question