بنجامین گراهام


بنجامین گراهام معرفی بزرگان بورسی یکی از معروف ترین فعالان بورس در دهه ۶۰ که نام خود را در تاریخ […]

آنتون کریل


‍ آنتون کریل: آنتون کریل در ۴ سالگی پدر خود را ازدست داد و در فقر به سر میبرد. او […]

question