من فقط اشتباهی ۶میلیارد یورو را جابجا کردم! من اشتباهی بودم!


من فقط اشتباهی ۶میلیارد یورو را جابجا کردم! من اشتباهی بودم! ابتدا سه اپیزود تاریخی را با هم مرور کنیم: […]

دشت بی فرهنگی ما!!


دشت بی فرهنگی ما!! وقتی کتاب جامعه شناسی خودمانی را می خوانید به این جمع بندی می رسید که ما […]

ایتالیایی زندگی کنیم یا آلمانی؟ زندگی برایتان تکراری شده؟


ایتالیایی زندگی کنیم یا آلمانی؟ زندگی شما هم تکراری شده است؟ بیدار می شوی، می روی سر کار یا مدرسه […]

چرا به فنا می رویم؟


چرا به فنا می رویم؟ سال ۲۰۱۶ کتابی منتشر شد که در طول ۱۲ ماه، سه میلیون نسخه از آن […]

سرمایه گذاری مغز و جگر می خواهد یا چشم و گوش؟


سرمایه گذاری مغز و جگر می خواهد یا چشم و گوش؟ پیتر لینچ یک سرمایه گذار است که عمده شهرتش […]

چرا ایران عقب ماند و کره جنوبی پیش رفت؟


چرا ایران عقب ماند و کره جنوبی پیش رفت؟ مادر به همراه فرزندش در جنگ ۱۹۵۰ کره جنوبی ما با […]

تحمل زیان واقعی برای اجتناب از زیان روانی در بورس


روانشناسی حماقت: تحمل زیان واقعی برای اجتناب از زیان روانی. زیان واقعی : روی یک کاتالوگ تبلیغاتی می نویسند: با […]

question