من فقط اشتباهی ۶میلیارد یورو را جابجا کردم! من اشتباهی بودم!


من فقط اشتباهی ۶میلیارد یورو را جابجا کردم! من اشتباهی بودم! ابتدا سه اپیزود تاریخی را با هم مرور کنیم: […]

۷ گام برای مسیر درست سرمایه گذاری در بورس


۷ گام برای ماندن در مسیر درست سرمایه گذاری در بورس موفق ترین سرمایه گذاران دنیا در بورس را هم […]

درک سیاست گذار از اثر نقدینگی بر تورم


سیاست گذاری که همچنان درک درستی از تاثیر نقدینگی بر تورم ندارد؟! با وجود این وضع اقتصادی وخیم در کشور […]

چرا گنجشک ها در ایران تخم نمی گذارند؟


چرا گنجشک ها در ایران تخم نمی گذارند؟ دانشمندان کانادایی تصمیم گرفتند که دور تا دور تمام قسمت های یک […]

G20 چیست؟ چند عضو دارد ؟‌


G20 چیست؟ جی بیست گروهی برای توسعه اقتصاد جهان؟! G20 یا گروه بیست٬ گروهی است که تشکیل شده از وزیران […]

ایتالیایی زندگی کنیم یا آلمانی؟ زندگی برایتان تکراری شده؟


ایتالیایی زندگی کنیم یا آلمانی؟ زندگی شما هم تکراری شده است؟ بیدار می شوی، می روی سر کار یا مدرسه […]

نگاه وارن بافت به سهم های حوزه فناوری اطلاعات


نگاه وارن بافت به سهم های حوزه فناوری اطلاعات وارن بافت همواره نسبت به سهم های این حوزه بدبین بود […]

question