‍ فرق بین ارزش و قیمت


‍ فرق بین ارزش و قیمت فرق ارزش و قیمت چیست ؟! مردم  متاسفانه فقط قیمت را می شناسند.سکه چنده؟۹۰۰ […]

نگاه وارن بافت به سهم های حوزه فناوری اطلاعات


نگاه وارن بافت به سهم های حوزه فناوری اطلاعات وارن بافت همواره نسبت به سهم های این حوزه بدبین بود […]

تحلیل برداری بورس ایران


شک یا یقین یه نکته خیلی مهم تو زندگی داشتن یقین به کاری هستش که میخوایم انجام بدیم.قبل از اینکه […]

برای موفقیت در بورس باید یه خانه تکانی ذهنی انجام داد


برای موفقیت در بورس باید یه خانه تکانی ذهنی انجام داد مثل مرتاضی که به خودش و توانایی هاش اعتماد […]

برای موفقیت در بورس باید هیولای درون رو کنترل کرد


کنترل هیولای درون برای موفقیت در بورس چرا خیلی از افراد تحصیل کرده اقتصاد یا حتی تحلیل گران خوب بورسی […]

جایگزین زمین برای سرمایه گذاری؟!


جایگزین زمین برای سرمایه گذاری؟! زمین همیشه برای سرمایه گذاری مناسب نیست! اون هایی که ۲۰ سال پیش زمین خریدند […]

question